Drodzy koledzy i koleżanki zachęcam Was do spotkania opłatkowego Koła Pszczelarzy w Kraśniku.

Spotkanie odbędzie się 29-01-2022 w restauracji Dom-Bar w Kowalinie o godzinie 15:00 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje u sekretarza pod nr tel. 693-201-711


Zebranie Koła Pszczelarzy 16-01-2022

Drodzy Pszczelarze uprzejmie informujemy o zebraniu koła które odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 stycznia o godzinie 10:00 w CKiP. Na zebraniu będą poruszane tematy związane z lekami, węzą, szkoleniem, opłatkiem oraz poruszane będą sprawy bieżące. Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do aktywnego udziału w zebraniu.

                                                                                                                                Zarząd Koła


Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

Wszystkich zainteresowanych i chętnych zachęcamy do zapisów i zgłaszania się do prezesa Koła Pszczelarzy w Kraśniku Piotr Różyński 601-146-482 w terminie do 02-12-2021r 
Koszt wyjazdu około 130-150 zł będzie uzależniony od ilości uczestników.
Wyżywienie we własnym zakresie. Śniadanie w dniu 7 grudnia jest wliczone w nocleg. Wyjazd z Kraśnika 6 grudnia w godzinach porannych. Zachęcamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.


Wykłady on-line bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym wirtualnym wydarzeniu.


03.10.2021 Kraśnickie spotkania pszczelarzy

Jak co roku w pierwszą niedzielę października obchodzimy Kraśnickie spotkania Pszczelarzy. Po uroczystościach oficjalnych w CKiP będzie obiad w restauracji DĄBRÓWKA chętnych zapraszamy do zapisów na listę do skarbnika koła pod nr tel. 504 911 538 cena obiadu wynosi 50 zł za osobę. 
Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych. 


Drodzy koledzy i koleżanki pszczelarze

Po dość długiej przerwie serdecznie zapraszam Wszystkich na zebranie Koła Pszczelarzy w Kraśniku które odbędzie się 26 września 2021r. Niedziela o godzinie 10:00 w CKiP w Kraśniku.
Na spotkaniu będą omawiane sprawy bieżące oraz proszę przynieść wstępne zamówienia na sprzęt, leki, matki oraz węzę. 

                                                                                         Zarząd Koła


Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Download
Wniosek
Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021
Adobe Acrobat Document 677.7 KB
Download
Instrukcja do wniosku
Instrukcja_wypelniania_wniosku_Pszczoly_
Adobe Acrobat Document 426.7 KB

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

  1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
    W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r.
    , a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

 

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

 

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

 

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

 

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.


Cennik matek w sezonie 2021


Drodzy Koledzy i Koleżanki Pszczelarze z wielką przyjemnością informuję że możliwy jest już odbiór węzy pszczelej. Po węzę proszę przyjeżdżać od Poniedziałku 15.03.2021 do INVWEST DOM Kolonia Wyżnica 92. Przed Planowanym odbiorem proszę kontaktować się telefonicznie z naszym Skarbnikiem 504-911-538


 Drodzy Pszczelarze termin dystrybucji leków przez Lekarza Weterynarii uległ zmianie na 28.03.2021Niedziela, poprzedni 21.03.2021 jest nie aktualny godzina odbioru leków została wyznaczona na godzinę 14:00 w INVEST DOM Kolonia Wyżnica 92. Razem z rozdysponowaniem leków będą zbierane składki członkowskie na 2021r. Zachęcam z zapoznaniem się i skorzystania z pomocy kalkulatora umieszczonego na naszej stronie w zakładce "KALKULATORY" oraz opłaty na matki.


Wojewódzki Związek Pszczelarzy informuje:


Uwaga!

Na poczet zakupu leków zostały zaliczone zwroty za ubiegły rok 2020. Wysokość zwrotu można się dowiedzieć dzwoniąc do Prezesa Związku.

Termin odbioru leków przewidywany jest na połowę marca 2021 r.


UWAGA!

Zbiórka wosku oraz dopłatę do węzy odbędzie się w INVEST DOM Kolonia Wyżnica 92 w godz. 8:00 do 17:00 od 10 lutego do 20 lutego 2021r. tel. kontaktowy 504-911-538

Uprzejmie proszę o zapakowanie wosku w worki i podpisanie czyj to wosk oraz ilość w kilogramach.


Udostępniam Państwu kwoty zwrotu za leki zakupione w 2020r. Proszę aby każdy sobie wyliczył i uwzględnił przy planowanych zakupach 2021. Kwota ta zostanie automatycznie zaliczona na poczet bieżącej wpłaty (pomniejszy ją).


UWAGA!

Drodzy Pszczelarze z powodu panującego wirusa oraz obostrzeń z nim związanych wszelkie zebrania oraz szkolenia zostają zawieszone!

Będziemy informować o zmianach na bieżąco. 

Za niedogodności przepraszamy.


Na prośbę pszczelarzy, publikuję listę leków dostępnych rok temu na dofinansowanie.

 

Uwaga!

Prawdopodobnie odpłatność za leki na etapie zakupu będzie pełna - refundacja nastąpi później.


Informacja dla członków Koła Pszczelarzy w Kraśniku.

4 października 2020r. w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku będzie miało miejsce XXXIX Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy.

Po tej uroczystości zapraszamy na obiad oraz biesiadę w restauracji "Dąbrówka"
Zapisy oraz wpłatę 50 zł proszę dokonać do skarbnika koła Tomasz Łukasiewicz do dnia 21.09.2020.

Szczegółowe informacje pod nr  504 911 538

Zapraszamy


Uwaga!

Drodzy koledzy Pszczelarze, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbędzie się zebranie członków Koła Pszczelarzy w Kraśniku w niedzielę 6 września o godzinie 10:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, sprawami bieżącymi oraz zamówieniami na kolejny sezon.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących COVID-19


W związku z pogłębiającą się pandemią COVID-19 oraz coraz to nowszymi obostrzeniami związanymi z kontrolą przemieszczania się, zarząd Koła w Kraśniku może osobom chętnym wystawić zaświadczenie iż dana osoba jest członkiem koła i posiada pasiekę w danej miejscowości. Takie zaświadczenie może pomóc podczas kontroli przez służby. Zaświadczenie wydawane jest u sekretarza Koła.

Pszczelarz też dojeżdża do pracy. Pracy która jest z pożytkiem dla nas wszystkich.


W związku z pogłębiającą się pandemią COVID-19 oraz zakazem gromadzenia się i urządzania spotkań. Wszelkie zebrania pszczelarskie są odwołane. Zarząd Koła będzie na bieżąco informował drogą telefoniczną bądź elektroniczną o wszelkich zmianach oraz przekazywanych informacjach.

# będzie dobrze


UWAGA wszyscy zainteresowani odbiorem węzy.
W godzinach od 17:00 do 19:00 w dniach od 25.03.2020 do 27.03.2020 w miarę możliwości proszę odbierać zamówioną węzę Kolonia Wyżnica 92
Jeżeli wyznaczony termin nie jest dostatecznie odpowiedni należy skontaktować się telefonicznie z skarbnikiem koła.


Drodzy Koledzy Pszczelarze.

W dniach od 18 marca do 20 marca 2020 r. włącznie organizujemy zbiórkę wosku który zostanie wymieniony na zamówioną węzę. Wosk oraz opłatę za węzę należy przywieźć do skarbnika koła na adres "INVEST DOM" Kolonia Wyżnica 92  nie przekraczając wyżej wymienionego terminu zbiórki.
Datę odbioru węzy podamy w dalszej kolejności.

UWAGA!!
Wosk proszę podpisać: Imię i Nazwisko oraz waga wosku. Tak przygotowany zapakować w worek foliowy. Wosk o ewidentnej barwie zielonej, czekoladowo brązowej i czarnej nie będzie przyjmowany! Proszę nie przywozić takiego wosku.

Wraz z pomocą naszych członków koła został opracowany kalkulator którego zadaniem jest ułatwić kalkulację potrzebną do zrealizowania wszelkich opłat. Zachęcam do skorzystania z tego rozwiania.


Drodzy Pszczelarze!
Wychodzimy na przeciw sytuacji jaka ma miejsce w ostatnim czasie. Po konsultacji zarząd koła uwzględniając propozycje członków koła podajemy nr konta na który można dokonywać wpłat na składkę członkowską, matki oraz leki.
Osoby które chcą skorzystać z tej formy płatności proszeni są o kontakt telefoniczny z informacją dotyczącą ilości leków oraz ich rodzaju. Udostępniamy ceny leków oraz ceny matek. Proszę wpłacać zgodnie z cennikiem oraz indywidualnym zamówieniem. Składka członkowska liczona jest w następujący sposób:

składka + (2x ilość pni) + ubezpieczenie OC =  całość składki

gdzie:

składka wpisowa (dla nowoprzyjętych członków) = 30zł
składka członkowska = 40 zł
składka ulowa = 2 zł
ubezpieczenie OC:

0 do 49 pni – 5,50 zł
50 do 99 pni – 11 zł
100 do 149 pni – 16,50 zł
pasieka wędrowna – 5,50 zł

Szczegółowych informacji udzielają:
Prezes – 601 146 482
Sekretarz – 693 201 711
Skarbnik – 504 911 538

 

Nr konta do wpłat: 44 1020 3235 0000 5302 0045 4520
W tytule proszę wpisać Imię i Nazwisko oraz czego dotyczy wpłata (np. Jan Nowak, składka+ ulowe+ ubezpieczenie + leki + matki)

Dowodem wpłaty będzie dowód przelewu następnie zostanie wydany druk KP w terminie późniejszym.


UWAGA !

Zmiana miejsca odbioru i zakupu zamówionych leków. 15.03.2020 niedziela w godzinach od 10:00 do 11:00 w "INVEST DOM" Kolonia Wyżnica 92
Osoby zainteresowane prosimy o zorganizowanie delegata który mógłby podjechać i dla danej grupy osób pobrać leki oraz uiścić składki członkowskie oraz opłatę za matki.
Składki członkowskie można dokonywać do 27.03.2020 r. O szczegóły sposobu wpłat proszę dopytywać skarbnika koła. 
Jednocześnie zawiadamiamy, jeżeli ktoś z Państwa źle się czuje i posiada jakiekolwiek niepokojące objawy prosimy o pozostanie w domu.


UWAGA!
Z ostatniej chwili ! Odbiór węzy 14.03 w sobotę nie odbędzie się z powodu zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem. Nowy termin oraz sposób odbioru węzy zostanie ustalony ponownie.


Download
Wytyczne w przypadku podejrzenia o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin
Instrukcja przekazana przez WZP w Lublinie
Instrukcja przy zatruciach.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB