Pszczelarze, członkowie Koła proszeni są o składanie zamówień (telefonicznie) do sekretarza Koła w terminie do         10 października 2019r.

Zamówienie obejmuje:

1. Udział w szkoleniu w Pszczelej Woli.

2. Zakup sprzętu pszczelarskiego.

3. Zakup matek pszczelich.

4. Zakup leków do zwalczania warozy.

5. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

6. Analiza jakości miodu.

Download
Kierunki wsparcia pszczelarzy w 2020r..p
Adobe Acrobat Document 146.6 KB

Zarząd Koła Pszczelarzy w Kraśniku informuje, że od roku 2020 warunkiem otrzymania dotacji na zakup sprzętu pszczelarskiego jest posiadanie zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.

Warunki o których mowa wyżej narzuca KOWR.

 

W związku z powyższym prosimy aby osoby zainteresowane dotacją do sprzętu pszczelarskiego w roku 2020 przyniosły na zebranie ksero wymaganych dokumentów.


Program wsparcia na 2018r.

Download
Dotacje 2018_KOWR.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

Programy  wsparcia 2016/17

Download
wsparcie_pszczelarstwa_w_2017_r..pdf
Adobe Acrobat Document 59.4 KB

Poniżej do pobrania projekt wsparcia pszczelarstwa w 2016r. w ramach wsparcia rynku produktów pszczelich

Download
Wytyczne ARR_2016.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

Przypominamy wszystkim beneficjentom, członkom naszego Koła, którzy skorzystali z dopłat Agencji Rynku Rolnego do:

- leków,

- matek pszczlich,

- odkładów pszczelich,

- sprzętu pszczelarskiego,

że powinni posiadać pełną dokumentację (pokwitowanie odbioru, umowy, itp.) na otrzymane wsparcie oraz przechowywać ją przez okres 5 lat.

 

Brak powyższej dokumentacji może narazić beneficjenta na zwrot otrzymanej dotacji.