Download
Kierunki wsparcia pszczelarzy w 2020r..p
Adobe Acrobat Document 146.6 KB

Zarząd Koła Pszczelarzy w Kraśniku informuje, że od roku 2020 warunkiem otrzymania dotacji na zakup sprzętu pszczelarskiego jest posiadanie zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.

Warunki o których mowa wyżej narzuca KOWR.

 

W związku z powyższym prosimy aby osoby zainteresowane dotacją do sprzętu pszczelarskiego w roku 2020 przyniosły na zebranie ksero wymaganych dokumentów.


Przypominamy wszystkim beneficjentom, członkom naszego Koła, którzy skorzystali z dopłat Agencji Rynku Rolnego do:

- leków,

- matek pszczlich,

- odkładów pszczelich,

- sprzętu pszczelarskiego,

że powinni posiadać pełną dokumentację (pokwitowanie odbioru, umowy, itp.) na otrzymane wsparcie oraz przechowywać ją przez okres 5 lat.

 

Brak powyższej dokumentacji może narazić beneficjenta na zwrot otrzymanej dotacji.