PLAN PRACY     

w sezonie pasiecznym 2019

 

1. 31 marzec – dystrybucja leków do zwalczania warozy przez lekarza weterynarii.

2. 7 kwietnia – spotkanie organizacyjne: wstępne zamówienia matek, odkładów, sprzętu, leków przeciwko warozie na rok 2020

3. 5 maj panel szkoleniowo-dyskusyjny,

4. 2 czerwiec – spotkanie w pasiece kol. Łukasz Woźniaka

5. sierpień  - II piknik rodzinny.

6. 16-18 sierpień wyjazd indywidualny na XII Święto Pszczoły do Bałtowa.

7. 1 wrzesień spotkanie organizacyjne dotyczące obchodów XXXVIII Wojewódzkich  Kraśnickich spotkań pszczelarzy, sprawy bieżące.

8. 6 październik - XXXVIII Wojewódzkie Kraśnickie spotkania pszczelarzy.

9. listopad spotkanie nie odbywa się.

10. 1 grudzień spotkanie szkoleniowe

11. 19 styczeń spotkanie opłatkowe.

12. 1 luty -. spotkanie organizacyjne: zbiórka składek na rok 2020, wpłaty na zamówione matki, sprawy różne.

13. 1 marzec walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Sprawy organizacyjne.

 

Zarząd Koła informuje, że w przypadku konieczności dokonania zmian w planie pracy, ze względów organizacyjnych, członkowie Koła zostaną powiadomieni o zmianach na zebraniu z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Download
Plan pracy 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 43.2 KB