HISTORIA KOŁA PSZCZELARZY W KRAŚNIKU


Do roku 1975, kiedy nastąpiła reforma administracyjna kraju, w Kraśniku działało Powiatowe Koło Pszczelarzy, którego Prezesem był Józef Świąder, a następnie Stanisław Różyński.

Po rozwiązaniu struktur powiatowych w roku 1980 na zebraniu założycielskim utworzono Koło Pszczelarzy w Kraśniku. Funkcję Prezesa Koła objął  Stanisław Różyński.

Nastepnie funkcję Prezesów pełnili:

- ...... Węgliński

- Stanisław Kotwica,

- Jan Kuchta,

- Stanisław Sulowski.

Obecnie funkcje Prezesa pełni Adam Jurek.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż członkowie Kraśnckiego Koła pełnili i pełnią różne funkcje z wyboru w statutowych organach związkowych.

Staniław Różyńki był m.in. Wiceprezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego i obecnie pełni funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.

Jóżef Chapski był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego WZP.

W roku 1982 z inicjatywy ówczesnego Prezesa Stanisława Różyńskiego i i Zarządu Koła Pszczelarzy w Kraśniku odbyło sie pierwsze  kraśnickie spotkanie  pszczelarzy, które miało charakter naukowo-towarzyski. Po czternastu latach corocznych spotkań na wniosek Kazimierza Pawłowskiego Zarząd WZP w Lublinie podjął uchwałę  by Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy miały rangę wojewódzką. Od tamtej pory są one na stałe wpisane w działalność Kraśnickiego Koła Pszczelarzy. W spotkaniach biorą udział pszczelarze zarówno z całego kraju jak i delegację zagraniczne.

Podczas spotkań odbywa się szereg prelekcji naukowych o tematyce pszczelarskiej i medycznej. Tradycją jest kiermasz sprzętu i produktów pszczelich. Spotkania urozmaicane są występami artystycznymi.

W roku 1999 z dobrowolnych składek naszych członków oraz przy wsparciu WZP został ufundowany sztandar Kraśnickiego Koła Pszczelarzy. Wówczas funkcję Prezesa pełnił Stanisław Sulowski. Podczas pielgrzymki pszczelarzy na Jasną Górę sztandar poświęcił Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak.