"Wokół Pasiek Pszczelich i nie tylko..."


Wycieczka szkoleniowo turystyczna do Pasieki Jaros oraz Pasieki Zarodowej w Kocierzowych. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie.


Spływy kajakiem :)


Bunkier w Konewce oraz Zamek Kazimierza Wielkiego Inowłódź