Wycieczka szkoleniowa do Instytutu Pszczelnictwa w Puławach i Pasieki w Pożogu.