Spotkanie szkoleniowe w pasiece Kol.  Adama Jurka - Czerwiec 2016